Przeglądy budowlane Wołomin Przegląd, Powiat Wołomiński Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy silidnie i fachowo.05-200 Rzezczypospolitej 3 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Wołomin. Przeglądy roczne Wołomin, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Wołomin, ekspertyzy Piotr Górka sekretarz@powiat-wolominski.pl kancelaria@powiat-wolominski.pl mazowieckie 22 7765093

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Wołomin
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Wołomin
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Wołomin
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Wołomin
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Wołomin

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Wołomin
kontrole techniczne budynków Wołomin

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Wołomin Portal Wołomin Miasto Wołomin Przeglądy techniczne Wołomin Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku